Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรุ่นที่ 16

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรุ่นที่ : เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ รุ่นที่ 16

หมายเหตุ 

1. ถ้านิสิตลงทะเบียนไม่ครบ 5 ครั้ง ต้องจัดทำรายงานซ่อมตามหัวข้อที่ขาดอบรม โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมภาพประกอบ เสนอ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ (ส่งภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ก่อนเวลา 16.30 น.)

2. ถ้านิสิตขาดการอบรมเกิน 2 ครั้ง ถือว่าไม่ผ่านการอบรม ต้องเข้าอบรมใหม่ค่ะ

3. สำหรับนิสิตที่ผ่านการอบรม ส่งตัวแทนห้องติดต่อรับเกียรติบัตร ที่ห้องศูนย์บริการวิชาการ (ติดต่อรับได้ที่ พี่หนิงค่ะ)
***(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 )

รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ รายชื่อบุคลิก.rar  ประกาศเมื่อ   22/08/2555 ,13:08:58
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2629  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม