Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2 )

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2 ) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทั้งนี้ให้นิสิตมารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ พร้อมชำระเงินในวันที่ 25 พ.ค. 56 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ชั้น 3 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่)
 
 มีไฟล์แนบ ประกาศรายชื้่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว25_5_56.pdf  ประกาศเมื่อ   22/05/2556 ,15:05:27
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการ
 ผู้ประกาศ   เฉลิมพล ชนะมินทร์
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  2756  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม