คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

 รายละเอียดข่าว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
 มีไฟล์แนบ 123_201305211626.pdf  ประกาศเมื่อ   23/05/2556 ,14:05:18
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   ชลธิชา อินอุ่นโชติ
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  2724  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา