Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  รายชื่อนิสิต ชั้นปีที่ 1 แยกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

 รายละเอียดข่าว
รายชื่อนิสิต ชั้นปีที่ 1 แยกห้องเรียนพร้อมทั้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นิสิตได้ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนตามกลุ่มเรียนที่กำหนดไว้ให้อย่างถูกต้อง
 
 มีไฟล์แนบ รายชื่อนิสิต56ทั้งหมดสมบูรณ์.rar  ประกาศเมื่อ   27/05/2556 ,17:05:34
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการและทะเบียนนิสิต
 ผู้ประกาศ   เฉลิมพล ชนะมินทร์
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  11727  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม