คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 

 หัวเรื่องข่าว  กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ QE ครั้งที่ 2 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต รุ่น 7

 รายละเอียดข่าว
กำหนดสอบวัดคุณสมบัติ QE ครั้งที่ 2 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 7
 
 มีไฟล์แนบ 27_201307311042.pdf  ประกาศเมื่อ   31/07/2556 ,11:07:18
 รายละเอียดโดย   บัณฑิต
 ผู้ประกาศ   สถาพร มิอามาตร
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  11992  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   สุพจน์ บัวเลิง