Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการคัดเลือกโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ( AEP ) สาขาการบัญชีรหัส 56

 รายละเอียดข่าว
ด้วยสาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(Accounting English Programme : AEP)และเปิดโอกาสให้นิสิต สาขาการบัญชีรหัส 56 แสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยความยินยอมของผู้ปกครองนั้น   บัดนี้สาขาการบัญชีได้ทำการคัดเลือกและพบผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 47 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

 

( รายละเอียดดังเอกสารแนบ )

 
 มีไฟล์แนบ namelistac.pdf  ประกาศเมื่อ   18/10/2556 ,12:10:18
 รายละเอียดโดย   อ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
 ผู้ประกาศ   ปริญญา จันทรภา
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2325  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม