Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตในหัวข้อ บัณฑิตในอุดมคติใน AEC และ เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

 รายละเอียดข่าว
วิทยากร
คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทซัมมิท อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ค่าลงทะเบียน
ฟรีค่าใช้จ่ายในการอบรม 

กลุ้มเป้าหมาย :
คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ และนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 400 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตะหนักถึงบริบทของความเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแนะแนวทาง และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นสำหรับการเตรียมตนให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในบริบทของประชาคมอาเซียน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาขีดความสามารถให้ได้ก้าวหน้าไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถสูงขึ้น 
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน 

สถานที่ฝึกอบรมณ
ห้องประชุม PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สนใจสมัครคลิ๊กที่นี่
  ประกาศเมื่อ   21/10/2556 ,10:10:47
 รายละเอียดโดย   งานประชาสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  3220  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม