Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 

ให้นิสิตผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  ดาวน์โหลดเอกสารและหลักฐานสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร พร้อมทำสัญญาเข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์ ห้อง ศูนย์บริการวิชาการ ตึก MBS

คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

...........................................................................................................................................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

สำนักวิเทศสัมพันธ์ ห้องศูนย์บริการวิชาการ ตึก MBS  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 เบอร์โทรศัพท์ :  0-4375-4423

 

 
 มีไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ.pdf  ประกาศเมื่อ   09/02/2558 ,16:02:15
 รายละเอียดโดย   สำนักวิเทศสัมพันธ์
 ผู้ประกาศ   นฤเบศร์ ศรีคำบ่อ
 กลุ่มงาน   งานบริหารทั่วไป            อ่านทั้งหมด  2284  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   วัลภ์วดี มณีโชติ