Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  โครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะการบัญชีฯ เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS “ MOS Olympic Wordwide Compettion 2015 “ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 รายละเอียดข่าว
 

โครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะการบัญชีและการจัดการและตัวแทนเยาวชนประเทศไทย 

เข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS 

MOS Olympic Wordwide Compettion 2015 “ ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ไม่จำกัดสาขาวิชา และชั้นปี

2. มีอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558

3. มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยเท่านั
 

 

โปรแกรมที่ใช้ในการสอบแข่งขันและคัดเลือก

-  Adobe Photoshop CS

วันและเวลารับสมัคร

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558

งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน

สำหรับนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะการบัญชีฯ และตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน โปรแกรม Adobe Photoshop CS “ MOS Olypic Wordwide Compettion 2015 “ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. อ.ดร.จรวย สาวิถี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 08-1369-7087

2.นายปริญญา จันทรภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร 08-4888-5955

(รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ)

 
 มีไฟล์แนบ pjps.pdf  ประกาศเมื่อ   27/02/2558 ,15:02:48
 รายละเอียดโดย   งานบริการคอมพิวเตอร์
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1632  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา