Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ประจำปี 2558

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 

 

ประเภทนิสิตเทียบเข้า (ระบบพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา 2558 ตามลิ้งด้านล่างนี้

 

http://www.mbs.msu.ac.th/App2558/search2558.php

 

หมายเหตุ :  1. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 และ

                โควตานักกีฬาและกิจกรรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2558

                2. ประกาศผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป

                ในวันที่ 1 เมษายน 2558

  ประกาศเมื่อ   13/03/2558 ,10:03:52
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการ
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1894  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม