Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ระบบพิเศษ)  ประจำปีการศึกษา 2558 

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 
 มีไฟล์แนบ 321.pdf  ประกาศเมื่อ   17/07/2558 ,08:07:37
 รายละเอียดโดย   บัณฑิต
 ผู้ประกาศ   สถาพร มิอามาตร
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  1198  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   พรพิชิต โพธิ์ศรี