Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ รายชื่อแยกห้องเรียนและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

 รายละเอียดข่าว
ประกาศ รายชื่อแยกห้องเรียนและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศเมื่อ   22/07/2558 ,15:07:14
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการ
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  5650  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   สุทัศน์ คมขำ