Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาการอุดรธานี

 รายละเอียดข่าว
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ หมวดข้อเขียนและหมวดปากเปล่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาการอุดรธานี
 
 มีไฟล์แนบ 20090626113251705.pdf  ประกาศเมื่อ   
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1857  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว