Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศ รับสมัครทุนวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 รายละเอียดข่าว
คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดสรรทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย  ประจำปี 2552  โดยแบ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอก จำนวน  5  ทุน ๆ  ละ  10,000  บาท  และทุนระดับปริญญาโท  จำนวน  10  ทุน ๆ  ละ  10,000  บาท  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
 
 มีไฟล์แนบ file.rar.rar  ประกาศเมื่อ   
 รายละเอียดโดย   
 ผู้ประกาศ   ลาวัลย์ มีกุศล
 กลุ่มงาน   งานบริหารการวิจัย            อ่านทั้งหมด  876  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว