Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ “ MOS Olympics Worldwide Competition 2016 “ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโครงการคัดเลือกนิสิตตัวแทน
คณะการบัญชีและการจัดการและตัวแทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม
โปรแกรม  Microsoft Office Specialist   และ ACA Adobe Photoshop  
ในงาน “ MOS Olympics Worldwide Competition 2016 “  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 
(รายชื่อนิสิตดังไฟล์เอกสารแนบ)


 
 มีไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ACA+MOS2010.pdf  ประกาศเมื่อ   04/03/2559 ,13:03:10
 รายละเอียดโดย   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ประกาศ   ปริญญา จันทรภา
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  523  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   พรพิชิต โพธิ์ศรี