Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรอบเวลาการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 มีนาคม 2559 สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรอบเวลาการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 มีนาคม 2559 สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ

 

ข้อปฏิบัติ

1. ให้สวมรองเท้าคัทชูหนังสีดำ ที่จะใช้ใน                                    1. ให้สวมรองเท้าคัทชูหนังสีดำเท่านั้น และควรสวมถุงเท้าด้วย
       ในวันรับจริงมาด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย                          2. ให้ใส่กางเกงสแล็คขายาว สีดำหรือ กรมท่า

    2. ให้สวมถุงน่องสีเนื้อ (แบบเต็มตัว) มาในวันซ้อม                     3. กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในเว็บ
    3. ให้สวมกระโปรงทรง A ยาวคลุมเข่า                                       http://survey.msu.ac.th ให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมย่อย
    4. กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำในเว็บ                         4. มาซ้อมให้ตรงเวลารอบที่คณะกำหนด
       http://survey.msu.ac.th ให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมย่อย
    5. มาซ้อมให้ตรงเวลารอบที่คณะกำหนด
ข้อห้าม                                                           ข้อห้าม
    - ห้ามสวมรองเท้าแฟชั่นทุกชนิด                                          - ห้ามสวมกางเกนยีนส์ กางเกงขาสั้น

***หากดำเนินการไม่ถูกต้อง คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าฝึกซ้อม จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ***

ตรวจสอบรอบการเข้าซ้อมรับปริญญาบัตร <<คลิก>>

  ประกาศเมื่อ   11/03/2559 ,09:03:50
 รายละเอียดโดย   งานบริการคอมพิวเตอร์
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1196  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   พรพิชิต โพธิ์ศรี