Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (ระบบพิเศษ) ประจำปี 2559

 รายละเอียดข่าว
ble border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1911">

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบเข้า (ระบบพิเศษ)

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

 

สอบวันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ณ อาคารเรียน 3 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ในเมือง)

 

** ผู้เข้าสอบ สามารถตรวจสอบห้องสอบ และ เลขที่นั่งสอบ ได้ที่เอกสารที่แนบมาด้วยนี้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 - 3.49 และประเภทนักกิจกรรมและกีฬา                                      ในวันที่ 23 มีนาคม 2559              

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตประเภทสอบข้อเขียน, ประเภทโควตาเกรดเฉลี่ย 3.00 - 3.49, ประเภทนักกิจกรรมและกีฬา และประเภทเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ในวันที่ 1 เมษายน 2559              

3. รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2559

 
 มีไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรีเทีนยเข้า 2559.xlsx  ประกาศเมื่อ   29/03/2559 ,13:03:03
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการ
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  401  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม