Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนิสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบเข้า)

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนิสิต ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรเทียบเข้า)

 

 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนี้เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 และผู้สมัครระบบโควต้า 3.00 - 3.49

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

ณ อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)


**ให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบรายละเอียดในการเข้าสอบได้ที่ เว็บไซต์ด้านล่างนี้

 

http://www.mbs.msu.ac.th/app2559/interview2_2559.php

  ประกาศเมื่อ   23/03/2559 ,11:03:54
 รายละเอียดโดย   งานวิชาการ
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1635  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา