Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559

 รายละเอียดข่าว
ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2559

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 
 มีไฟล์แนบ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้านห้าที่บริหารงานทั่วไป2559.pdf  ประกาศเมื่อ   11/10/2559 ,14:10:59
 รายละเอียดโดย   งานบริหารงานบุคคล
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  4955  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา