Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม

 รายละเอียดข่าว
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 70 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 
 มีไฟล์แนบ ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร.pdf  ประกาศเมื่อ   02/11/2559 ,09:11:22
 รายละเอียดโดย   งานพัสดุ
 ผู้ประกาศ   เฉลิมชัย อุทการ
 กลุ่มงาน   งานการเงินและพัสดุ            อ่านทั้งหมด  8839  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   พรพิชิต โพธิ์ศรี