Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อนิสิตเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) ของนิสิตสาขา GM HRM ENT หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559

 รายละเอียดข่าว
ขอประกาศรายชื่อนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (QE) ของนิสิตสาขา GM HRM ENT หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 มีไฟล์แนบ รายชื่อ QE_GM.xlsx  ประกาศเมื่อ   23/11/2559 ,15:11:06
 รายละเอียดโดย   อ.ดร.ภูริศร์ พงศ์เพียจันทร์
 ผู้ประกาศ   สุทัศน์ คมขำ
 กลุ่มงาน   งานพัฒนาศักยภาพนิสิต            อ่านทั้งหมด  9855  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   วัลภ์วดี มณีโชติ