Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017

 รายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017

 

ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อบรม ทดสอบ และคัดเลือกนิสิต                           เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  MOS Olympic Thailand Competition 2017 และเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2017               ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายละเอียดดังนี้

โปรแกรมอบรม

       1. โปรแกรม Microsoft Word 2013 จัดระหว่างวันที่  7 – 8 มกราคม 2560

       2. โปรแกรม Microsoft Excel 2013  จัดระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2560

       3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560

* แต่ละโปรแกรม รับจำนวน 320 คนเท่านั้น 

 

นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ห้องหัวหน้าภาควิชา (Accbiz 105) ติดต่อ อ.ดร.มณีรัตน์ หรือ พี่ตุ้ย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560

  ประกาศเมื่อ   01/12/2559 ,08:12:59
 รายละเอียดโดย   อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
 ผู้ประกาศ   พรพิชิต โพธิ์ศรี
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  8646  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม