Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ระดับคณะฯ คณะการบัญชีและการจัดการ

 รายละเอียดข่าว
v>
ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ของคณะการบัญชีและการจัดการ วันที่ 10 ธันวาคม 2559
ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มาซ้อมตามรอบเวลา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการฝึกซ้อม และนำหลักฐานมาแสดงให้ครบถ้วน
 
 มีไฟล์แนบ ประกาศรอบการฝึกซ้อมย่อยระดับคณะฯ (ล่าสุด).pdf  ประกาศเมื่อ   07/12/2559 ,10:12:19
 รายละเอียดโดย   ฝ่ายกิจการนิสิต
 ผู้ประกาศ   สุทัศน์ คมขำ
 กลุ่มงาน   งานพัฒนาศักยภาพนิสิต            อ่านทั้งหมด  9370  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   วัลภ์วดี มณีโชติ