คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
 

 หัวเรื่องข่าว  ตารางเรีน บธ.ม.43 ระบบปกติ และ พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559

 รายละเอียดข่าว
ตารางเรีน บธ.ม.43 ระบบปกติ และ พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559
 
 มีไฟล์แนบ MBA43.rar  ประกาศเมื่อ   19/12/2559 ,14:12:27
 รายละเอียดโดย   ฝ่ายงานบัณฑิต
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1277  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา