Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  กำหนดการ สานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

 รายละเอียดข่าว
กำหนดการ สานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในระหว่างวันที่  12-13  มิถุนายน  2553

ณ  อิมภู ฮิลล์ รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมารายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้าย

 
 มีไฟล์แนบ กำหนดการ สานสัมพันธ์พี่น้อง2553.pdf  ประกาศเมื่อ   10/06/2553 ,15:06:52
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   สุพจน์ บัวเลิง
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  2176  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ธีรศักดิ์ พาโคกทม