Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  เรือง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีสอบราคาม ตามเอกสารราคาซื้อ เลขที่ 2/2554

 รายละเอียดข่าว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. ณ งานพัสดุ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 มีไฟล์แนบ 20101116140955263.pdf  ประกาศเมื่อ   16/11/2553 ,17:11:29
 รายละเอียดโดย   งานพัสดุ
 ผู้ประกาศ   ธีรศักดิ์ พาโคกทม
 กลุ่มงาน   งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ            อ่านทั้งหมด  1671  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา