Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 6 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
คณะการบัญชีและการจัดการ
  สำหรับผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนิสิตปัจจุบัน สำหรับบุคลากร สำหรับศิษย์เก่า  
 
  ข้อมูลเกี่ยวกับ
  Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172 Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /srv/www/htdocs/2009/About/NewsEvent/read-news.php on line 172

 หัวเรื่องข่าว  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือดเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2553

 รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือดเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2553
 
 มีไฟล์แนบ 20101117142449513.pdf  ประกาศเมื่อ   17/11/2553 ,15:11:27
 รายละเอียดโดย   งานบัณฑิตศึกษา
 ผู้ประกาศ   ชลธิชา แสงไชยา
 กลุ่มงาน   งานทะเบียนและประมวลผล            อ่านทั้งหมด  2019  ครั้ง
 บรรณาธิการข่าว   ปริญญา จันทรภา