img

ขอเชิญ นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความเป็นผู้นำ "Community Solutions Program"อเชิญ นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกงานและพัฒนาความเป็นผู้นำ
"Community Solutions Program ประจำปี 2563 - 2564
(ระยะเวลา 4 เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2564)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
e-mail : csapply@irex.org
………………………………………………………………..
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Research and International Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

Comments

Search