ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างทำกระเป๋าประชาสัมพันธ์คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างทำกระเป๋าประชาสัมพันธ์คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 16112020022016.pdf

Comments

Search