img

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ต้อนรับคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ต้อนรับคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ ดร.อมตะ ทัศนภักดิ์ นายคมสัน เรืองเดขวรชัย, นายปกรณ์ นิลวงษ์, นายเสกษิต บุญเนือง, นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับ โดยการเยี่ยมชมคณะในครั้งนี้ได้มีการบรรยายนำเสนอการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมหารือ และหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะ
 ............................................... 
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/11asgN360Vrbb9FK7wa6uUeI8_Qiughtt
ประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search