img

แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่TCAS 63เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ TCAS ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณะฯ ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งคณะการบัญชีและการจัดการ ได้ร่วมกันออกบูท แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน พร้อมมีตัวแทนจากทุกคณะขึ้นแนะแนวบนเวที และนักเรียนที่เข้าร่วมกว่า 1500 คน ทำกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัล โดยคณะการการบัญชีฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและอาจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการแนะแนวในครั้งนี้ .......................................................... 
สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่https://www.facebook.com/pg/mbsmbsmbs2/photos/?tab=album&album_id=520404675187166
งานประชาสัมพันธ์ 
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search