img

งานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณตลาดน้อย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวัตถุประสงค์ในงานกฐินสามัคคีในครั้งนี้เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ  พร้อมจัดสร้างโรงครัวหลังใหม่ รวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนาสถานและสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัด ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม  บ้านหนองโน  ตำบลเขวาใหญ่  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยทางคณะการบัญชีและการจัดการได้รวบรวมปัจจัยต้นดอกเงิน ยอดจำนวน 8,300 บาท พร้อมทั้งร่วมจัดตั้งโรงทาน และเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัฐบริขารตามจิตศรัทธา
................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search