ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว พัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ใบพัด จำนวน ๘ ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว พัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ใบพัด จำนวน ๘ ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว ไฟล์แนบ : 27112019090753.pdf

Comments

Search