ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน ๘ ชุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายศูนย์ข้อมูล จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน ๘ ชุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายศูนย์ข้อมูล จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 17012020070411.pdf

Comments

Search