ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และถ่ายทอดสด แบบพกพา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และถ่ายทอดสด แบบพกพา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 18062020023753.pdf

Comments

Search