ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างหลังคาโรงอาหารเชื่อมกับอาคาร Acc จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างหลังคาโรงอาหารเชื่อมกับอาคาร Acc จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไฟล์แนบ : 24062020035050.pdf

Comments

Search