img

คณะการบัญชีและการจัดการ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และต้นดอกเงิน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมกันถวายต้นดอกเงิน ถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมถวายต้นดอกเงิน เทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดบ้านดอนสวน  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

................................................
งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments

Search