ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง และจอ LED พร้อมกล้องถ่ายทอดสด เพื่อใช้ในโครงการประกวดดาวเดือนฯข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง และจอ LED พร้อมกล้องถ่ายทอดสด เพื่อใช้ในโครงการประกวดดาวเดือนฯ ไฟล์แนบ : 07082020080344.pdf

Comments

Search