หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS กำหนดการอบรม ข้อมูลโครงการ MOS ข้อมูลโครงการ Adobe ลงทะเบียน ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรม เอกสารอบรม ติดต่อเรา
   

  ::ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม::

  ขั้นตอนการสมัคร

  1.หากท่านใดสนใจเข้าใช้บริการศูนย์สอบ MOS Certificate ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะการบัญชีและการจัดการ กรุณาคลิกเมนูลงทะเบียนอบรมเพื่ออบรม
  2.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในการเข้าอบรมให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนยืนยันการลงทะเบียนเข้าอบรม
  3.ทำการยืนยันข้อมูล เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าอบรม
  4.เมื่อยืนยันการกรอกข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกข้อมุลของผู้เข้าอบรม พร้อมแสดงรายชื่อ เวลา สถานที่ อบรม

  
หมายเหตุ


  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ต้องการติดต่อ หรือ สอบถามรายละเอียดข้อมูลของการอบรม สามารถติดต่อได้ที่
  1. นายปริญญา จันทรภา (ก้า) เบอร์โทร : 084-888-5955
  2. นายธีรศักดิ์ พาโคกทม (โบ้) เบอร์โทร : 088-059-9124


คลิกเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าอบรม


UPDATE ข้อมูลนิสิต

  We Are Link :
Contact :

@พัฒนาโดย นายธีรศักดิ์ พาโคกทม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลััยมหาสารคาม